Loading...
ការអនុវត្តល្អបំផុតសំរាប់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសិទ្ធអាជីវកម្ម (Franchise)
Untitled 1
ថ្ងៃ​ចេញ​ផ្សាយ៖ កញ្ញា 14, 2020
ចំនួន​ទស្សនា៖ 16 លើក

សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅគេហទំពរ័របស់ខ្ញុំ ថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយអត្ថបទ ការអនុវត្តល្អបំផុតសំរាប់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសិទ្ធអាជីវកម្ម (Franchise)។ ​​ - កិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មសំរាប់ទិញយីហោធ្វើបន្ត គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់ដ៏សំខាន់និងចាំបាច់រវាង Franchisor និងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបើកសិទ្ធិអាជីវកម្ម Franchise ។  យោងទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធការរៀបចំពហុយានដ្ឋានទាំងនេះ ត្រូវតែរួមបញ្ចូលបទប្បញ្ញត្តិសំខាន់ៗរួមទាំង កាលវិភាគ ថ្លៃសេវា និងការប្រើពាណិជ្ជសញ្ញា ឬឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវ។

ខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មមានលក្ខណៈស្តង់ដាស្របជាមួយការចរចាតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អាជីវកម្មដែលអ្នកទិញសិទ្ធ។ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបើកសិទ្ធិអាជីវកម្ម។

មិនថាជាភោជនីយដ្ឋាន ឬហាងកាហ្វេ ការទិញសិទ្ធិអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ទាមទារដើម្បីបើកដំណើរការបណ្តាក់ទុនដោយជោគជ័យ។ ជាថ្នូរនឹងថ្លៃឈ្នួលអ្នកទទួលបានក្នុងការប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញា និងមានសិទ្ធិប្រើពាណិជ្ជកម្មរបស់យីហោដែលល្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម ក្រោមឈ្មោះយីហោដែលល្បីស្រាប់លើទីផ្សារ។ 

កាត់បន្ថយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីបង្កើនការទទួលស្គាល់ម៉ាក រឺយីហោដែលមានឈ្មោះលើទីផ្សារស្រាប់ អ្នកក៏នឹងទទួលបានការរៀបចំសម្ភារៈនិងឌីគ័រសំរាប់ហាងរបស់អ្នករួចជាស្រេច ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវរូបមន្តនិងដំណើរការដែលត្រូវបានបញ្ជាក់រួចហើយនៅក្នុងទីផ្សារ។

មុនពេលអ្នកសំរេចចិត្តទិញសិទ្ធអាជីវកម្ម អ្នកនឹងត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មដែលធ្វើឱ្យការរៀបចំរបស់អ្នកមានលក្ខណៈជាផ្លូវការសិន។ មុនពេលចុះហត្ថលេខា អ្នកគួរតែមានការយល់ដឹងឱ្យបានច្បាស់ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិយីហោគឺជាអ្វី? ជាធម្មតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលយល់ព្រមលើការទិញសិទ្ធអាជីវកម្ម មុនពេលអ្នកត្រូវខាតប្រាក់របស់អ្នក។

១) តើអ្វីទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញសិទ្ធិផ្តាច់មុខ?

កិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់មួយដែលចងភ្ជាប់គ្នារវាងសិទ្ធិអាជីវកម្មនិងសិទ្ធិអាជីវកម្ម។ ឯកសារនេះបង្ហាញពីការរំពឹងទុកកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិនិងការរឹតត្បិតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងសិទ្ធិអាជីវកម្ម។ កិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្មក៏បានបង្ហាញពីកាលវិភាគថ្លៃសេវាដែលសិទ្ធិអាជីវកម្មផ្តល់សិទ្ធិ ឲ្យអ្នកទិញបន្ត Franchisor រួមទាំងចំនួនទឹកប្រាក់ឬភាគរយ និងការទូទាត់។

២) តើកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិប្រើប្រាស់យីហោដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

កិច្ចព្រមព្រៀង Franchise ផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងធនធានរបស់យីហោទៅឱ្យ ក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។ សិទ្ធិនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យម្ចាស់ដើមក្នុងសិទ្ធិអាជីវកម្មគឺមាន លក្ខណៈជាក់លាក់ហើយទុកកន្លែងទំនេរតិចតួចសម្រាប់ការពង្រីកឬកំហុសក្នុងអាជីវកម្ម franchisee។

អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយប្រើរបស់ តាមម្ចាស់យីហោដើម ដែលផ្តល់សិទ្ធិអោយអ្នកប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងសិទ្ធិអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិយាយថា អ្នកអាចធ្វើបានតែរឿង ៣ យ៉ាង នោះអ្នកមិនអាចធ្វើលើសពីបីរឿងនោះទេ ដោយអ្នកត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជារបស់ម្ចាស់យីហោដើម ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង។

បទប្បញ្ញត្តិរបស់ម្ចាស់យីហោដើម អ្នកត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវយីហោជាបន្តតាមស្តង់ដាររបស់យីហោ ត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនមិនថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោក ឲ្យតែចង់ទិញសិទ្ធអាជីវកម្ម (franchise) អ្នកត្រូវគោរពតាមច្បាប់របស់ម្ចាស់យីហោដើម។

៣) តើអ្វីទៅជាឯកសារបង្ហាញសិទ្ធិអាជីវកម្ម?

តាមច្បាប់អ្នកជំនួញត្រូវផ្តល់សិទ្ធិ ឲ្យទៅអ្នកដែលចង់ទិញសិទ្ធអាជីវកម្ម នូវឯកសារបង្ហាញសិទ្ធិអាជីវកម្មដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញមុនពេលមានបង់ប្រាក់។ សិទ្ធិផ្តាច់មុខរួមមានឯកសារដូចជា៖

 • ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិអាជីវកម្ម

 • ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងការប៉ាន់ស្មានការវិនិយោគប្រាក់ដំណាក់កាលដំបូង

 • របស់របរដែលពាណិជ្ជករមានសិទ្ធិ

 • លក្ខ័ណដែលបានផ្តល់ឱ្យសិទ្ធិផ្តាច់មុខទៅអ្នកទិញសិទ្ធ

 • គ្រោងនៃអ្វីដែលនឹងមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្ម​

៤) តើអ្វីជារឿងធម្មតាត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្ម?

មានកត្តា ៣ ត្រូវតែរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិអាជីវកម្ម៖

 • ថ្លៃឈ្នួលសិទ្ធ! ចំនួនទឹកប្រាក់មួយចំនួនត្រូវតែបង់ដោយម្ចាស់ហាងទៅឱ្យម្ចាស់សិទ្ធិអាជីវកម្ម

 • ពាណិជ្ជសញ្ញា(សញ្ញា​ដែល​បញ្ជា​ក់ដោយ​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច​ដើម្បី​តាង​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ឬ​ផលិតផល​ណាមួយ​) ឬឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម។ សិទ្ធិនេះត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន ដូចជាស្លាកសញ្ញានិងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម។

 • ប្រព័ន្ធទីផ្សារ ឬវិធីសាស្រ្តនៃប្រតិបត្តិការ សិទ្ធិអាជីវកម្មត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវប្រព័ន្ធសម្រាប់ទីផ្សារនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ដូចជាផ្ទាំងរូបភាពនិងការផ្សព្វផ្សាយជាមួយព័ត៌មានដែលមានកម្មសិទ្ធិអំពីរបៀបដំណើរការសិទ្ធិអាជីវកម្ម ដែលបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិផ្តាច់មុខ មួយចំនួនផ្តល់ជូនទាំង ២។ ឧទាហរណ៍ ទិញសិទ្ធអាជីវកម្ម អាចផ្តល់នូវប្រព័ន្ធទីផ្សារនិងវិធីនៃការប្រតិបត្ដិការ ខណៈពេលដែលសេវាកម្មម្ចាស់ដើមអាចផ្តល់តែវិធីសាស្រ្តនៃប្រតិបត្តិការមួយតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមានរួមបញ្ចូលកត្តាទាំង ៣ នេះទេ ច្បាប់សហព័ន្ធចាត់ទុកវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្លែងក្លាយដែលមិនមានជាសមាជិក ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណសំរាប់ប្រើប្រាស់យីហោណាមួយបានទេ។ កិច្ចព្រមព្រៀងអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទ និងទំហំ សិទ្ធិយីហោក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងទៀត។ រាល់យីហោ franchisee នីមួយៗគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីព្រោះ យីហោនីមួយៗចង់បានការទិញសិទ្ធបន្តសំរាប់ការរីកចំរើនរបស់ពួកគេ។

៥) តើអ្នកអាចចរចាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិផ្តាច់មុខបានទេ?

មិនមែនរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិយីហោត្រូវបានកំណត់ជាការត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេ ប៉ុន្តែអាស្រ័យលើសិទ្ធិអាជីវកម្មអាចមានកន្លែងដើម្បីចរចាចំណុចជាក់លាក់មួយ។ យីហោចាស់និងថ្មី ដែលបង្កើតឡើងច្រើនទំនងជាមិនមានភាពបត់បែនច្រើនទេ ខណៈពេលដែលសិទ្ធិអាជីវកម្មថ្មីអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានអតិថិជនច្រើនក្នុងទីផ្សារ។ ហើយកត្តាសំខាន់ដែលអ្នកអាចចរចាបានគឺមានដូចជា៖

 • ដែនដី: ភាពផ្តាច់មុខនៅក្នុងលេខកូដតំបន់ ZIP សង្កាត់ឬចម្ងាយពីទីតាំងរបស់អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំ។ នេះអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងនិងបង្កើនឱកាសនៃភាពជោគជ័យនៃទីតាំងយីហោរបស់អ្នក.

 • ជំនួយការបើកធំ:  នៅពេលដល់ពេលវេលានៃការបើកសម្ពោធហាងទី ២ រឺទី៣ របស់អ្នកសិទ្ធិអាជីវកម្មអាចនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមដូចជាបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារឬប្រាក់ដើម្បីជួយជំរុញការបើកសិទ្ធិអាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក។

 • ការផ្ទេរ: អ្នកប្រហែលជាអាចចរចាពី សមត្ថភាពក្នុងការផ្ទេរសិទ្ធិផ្តាច់មុខទៅឱ្យអ្នកទទួលមរតក ដែលជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក៕

 

 


មតិ​យោបល់
អត្ថបទ​ថ្មី​បំផុត
ទំនាក់​ទំនង

1 096 350 1308

2 016 793 889

jomnesofficial@gmail.com

ភ្នំពេញ, ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា

បណ្ដាញ​សង្គម
ចំនួន​អ្នក​ទស្សនា
ចំណេះ - JomNes