Loading...
តើអ្វីដែលអ្នកគួរពិចារណាក្នុងការចាប់ផ្ដើមចំណាយប្រាក់សំរាប់អាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក
Rrrrrrrassssssssssssssssssssssssssssssssfdsgfdgffghf
ថ្ងៃ​ចេញ​ផ្សាយ៖ សីហា 27, 2020
ចំនួន​ទស្សនា៖ 22 លើក

សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅគេហទំពរ័របស់ខ្ញុំ ថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយអត្ថបទ តើអ្វីដែលអ្នកគួរពិចារណាក្នុងការចាប់ផ្ដើមចំណាយប្រាក់សំរាប់អាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក។ ​​ - ថ្លៃដើមនៃការចាប់ផ្តើមគឺជាការចំណាយដែលបានកើតឡើង ក្នុងកំឡុងពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី។ រាល់អាជីវកម្មដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីមានតម្លៃដើមសម្រាប់អាជីវកម្ម ប៉ុន្តែមានថ្លៃដើមទូទៅដែលម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គួរតែដឹង។

អាជីវកម្មថ្មីជាច្រើនបរាជ័យពីព្រោះពួកគេមិនមានថវិកាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ថ្លៃដើមពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។ អត្ថបទនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរៀបចំបើកអាជីវកម្មថ្មីហើយត្រូវដឹងថាតើការចំណាយទាក់ទងអ្វីខ្លះក្នុងអាជីវកម្មថ្មី។

ការបើកអាជីវកម្មថ្មី ត្រូវការចំណាយពេលច្រើន ជាងឈ្មោះរបស់អាជីវកម្ម និងទីកន្លែងសំរាប់ជួលធ្វើជាការិយាល័យ វាទាមទារការរៀបចំផែនការនិងថវិកាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ កង្វះថវិកាគឺជាមូលហេតុចំបងដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មបរាជ័យដែលអាចបណ្តាលមកពី ការប៉ាន់ប្រមាណថាតើត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឬដោយមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្លៃចំណាយថ្លៃដើមផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបិទទ្វារ។

មគ្គុទេសនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីអ្វីដែលអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមចំណាយប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដើម្បីដឹងពីរបៀបគណនាលើខ្ទង់ចំណាយ និងថវិកាសំរាប់ទប់អាជីវកម្ម។

តើការចំណាយពេលចាប់ផ្ដើមមានអ្វីខ្លះ? 

ថ្លៃដើមនៃការចាប់ផ្តើមគឺជាការចំណាយដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីហើយអ្នកគួរតែត្រូវបានគូសបញ្ជាក់លម្អិតនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ផែនការអាជីវកម្មពិតជាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការបើកអាជីវកម្ម ហើយការសរសេរនៅគម្រោងអាជីវកម្មគួរតែជាជំហានដំបូងមួយរបស់អ្នក។

នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកនឹងគូសបញ្ជាក់នូវអ្វីដែលអ្នក ជឿជាក់ថាការចំណាយចាប់ផ្តើមដំបូងរបស់អ្នកនឹងមាន។ ប្រសិនបើអ្នកមានចិត្តសប្បុរសនិចំណាយលើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ នោះការចំណាយដែលមិនបានរំពឹងទុកប្រាកដជាលេចចេញមក ហើយអ្នកប្រាកដជាមិនចង់អស់ថវិកាមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ដូចគ្នានេះដែរការប៉ាន់ប្រមាណការចំណាយមិនពិត អ្នកអាចបង្កើនការប៉ាន់ស្មានក្នុងការព្យាករប្រាក់ចំណេញ ធ្វើបែបនេះអាចកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់អ្នកនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានខ្លះ។

ថ្លៃដើមពេលចាប់ផ្ដើមរួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយទាំងអស់ ដែលកំពុងកើតឡើងខណៈពេលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី នៅពេលសរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកការចំណាយលើសចំណុះសម្រាប់ថ្លៃដើម ពេលចាប់ផ្តើមដើម្បីធានាថាអ្នកមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្តើម ទោះបីជាចំណាយដែលមិនបានរំពឹងទុកកើតឡើងក៏ដោយ។

 

 

តើថវិការប៉ុន្មានក្នុងការបើកអាជីវកម្មថ្មីបាន?

ដោយសារតែរាល់អាជីវកម្មទាំងអស់គឺខុសៗគ្នា ការចំណាយចាប់ផ្តើមខុសគ្នាអាស្រ័យលើតម្រូវការនិងលក្ខណៈអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ អាជីវកម្មហាងកាហ្វេ ត្រូវចំណាយដើមទុនតិចរឺច្រើនអាស្រ័យលើ ទីតាំង បរិយាកាសជុំវិញ វត្ថុធាតុដើម ទំហំនៃម៉ាកយីហោ និងឧបករណ៍និងគ្រឿងសង្ហារិមក្នុងហាង ខុសគ្នាពីអាជីវកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលដំបូងៗមិនត្រូវការចំណាយដើមទុនច្រើនទេ តែម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវការចំណាយពេលច្រើនក្នុងការវិនិយោគ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគច្រើនថ្លៃដើមនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាសកលជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តទៅលើប្រភេទអាជីវកម្ម

១) ការចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ ទោះបីជាវាជាជម្រើសក៏ដោយ ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះជួលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ដើម្បីជួយពួកគេក្នុងវាយតម្លៃឧស្សាហកម្ម និងទីផ្សារមុនពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ហើយអ្នកក៏អាចអានអត្ថបទ (វិធីធ្វើការវិភាគទីផ្សារសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក)នៅក្នុងអត្ថបទ​​បានដែរ។

២) ការខ្ចីប្រាក់ ការបង្កើតមុខជំនួញថ្មីត្រូវការដើមទុនច្រើន ដែលជាធម្មតាត្រូវបានទទួលប្រាក់តាមវិធីសាស្ត្រទាំង ២ នេះគឺហិរញ្ញប្បទានសមធម៌ ឬហិរញ្ញប្បទានបំណុល។ ហិរញ្ញប្បទានបំណុលមានន័យថាខ្ចីប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពឺធនាគារ រឺគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗ ចំណែកឯការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសមធម៌មានន័យថាការលក់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ អាជីវកម្មភាគច្រើនយកប្រាក់កម្ចីធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូច ពីធនាគារឬអ្នកឱ្យខ្ចីផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើអ្នកដកប្រាក់កម្ចីចូរគណនាថ្លៃដើមនៃការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីទៅក្នុងថវិការបស់អ្នក និងធានាថាការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងទាន់ពេលវេលា។

ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនែណាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវបំណុលល្អជាមុន ការទៅខ្ចីប្រាក់ដែលគ្មានការប្រាក់សំរាប់អ្នក  ឧទាហរណ៍អ្នកអាចខ្ចីប្រាក់ពីបងប្អូនសាច់ញាតិ និងមិត្តភ័ក្តរបស់អ្នក ទៅខ្ចីប្រាក់មនុស្សណាដែលមិនយកការប្រាក់ពីអ្នក។

៣)ថ្លៃសេវា ការអនុញ្ញាត ធានារ៉ាប់រង អាជ្ញាប័ណ្ណ នៅពេលអ្នកសរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអាជ្ញាប័ណ្ណការអនុញ្ញាត ឬធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវការពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកគួរតែអនុវត្តបែបបទធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនដើម្បីគ្របដណ្តប់ខ្លួនអ្នក និយោជិក និងទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មរបស់អ្នក ពីបំណុលណាមួយណាដែលអាចនឹងកើតឡើង ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកពិចារណាការចំណាយបន្តនៃការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណឬការអនុញ្ញាតតាមតម្រូវការ។

៤) ការចំណាយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនអាចរកចំណូលពីការបើកប្រាក់ខែនិងគណនេយ្យរបស់ពួកគេដើម្បីសន្សំប្រាក់ទោះបីជាមានជំរើសជាច្រើនដែលអាចប្រើបានសម្រាប់ថវិកា វាក៏មានវិធីជាច្រើនដើម្បីសន្សំលើការចំណាយលើបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត ដូចជាការបង្កើតគេហទំព័ររបស់អ្នក។

ការចំណាយលើការបង្កើតវេបសាយមួយដែលមានក្រាហ្វិចផ្ទាល់ខ្លួន អ្នកចំណាយត្រឹមតែ ១៩៩៩$ ប៉ុណ្ណោះ និងថ្លៃ maintenance មួយខែ ២០$ ទៀត។ ប្រសិនបើលោកចង់បង្កើតគេហ័រទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនសំរាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងតាមវេបសាយ https://jomnes.com/ ប្រសិនបើអ្នកចង់មានគេហ័រទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន។

៥) ឧបករណ៍និងការផ្គត់ផ្គង់ ដូចនឹងការចាប់ផ្តើមការចំណាយ ឧបករណ៍និងការផ្គត់ផ្គង់ពិតប្រាកដដែលអ្នកត្រូវការនឹងអាស្រ័យលើអាជីវកម្មជាក់លាក់របស់អ្នក។ នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកគួរតែគូសបញ្ជាក់បញ្ជីទូទៅនៃឧបករណ៍និងការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ដែលអ្នកគិតថាអ្នកនឹងត្រូវការ ហើយថាតើអ្នកមានគម្រោងជួល ឬទិញឧបករណ៍ទាំងនោះនៅក្នុងតម្លៃដ៏សមរម្យមួយ។

៦) ថ្លៃសេវាស្របច្បាប់ ការបើកអាជីវកម្មថ្មីវាចាំបាច់ឱ្យអ្នកមាន​​ដឹងនិងជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់ខ្លះៗ ដើម្បីធានាថារាល់ឯកសារចាំបាច់របស់អ្នកមានសណ្តាប់ធ្នាប់ ក្នុងការបើកអាជីវកម្មថ្មី រឺក៏អ្នកអាចរកមេធាវីឲ្យជួយអ្នកបាន។ ត្រួតពិនិត្យកិច្ចសន្យារបស់អ្នក ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក និងអ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀត។

ការចំណាយថ្លៃសេវាកម្មជាមួយមេធាវីក្នុងការបើកអាជីវកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ អ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយប្រហែល ៣៥០ ទៅ ៥០០​ ដុល្លារ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាឯកសារអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយ។

៧) ទីផ្សារ អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកនឹងមានអតិថិជននៅពេលអ្នកបើកដំបូង ចំណាយលើថ្លៃផ្សព្វផ្សាយធ្វើទីផ្សាររួមមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់។  បូករួមនឹងអ្វីដែលអ្នកចំណាយពេលក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ អ្នកអាចជ្រើសរើសបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដោយខ្លួនឯង ឬជួលក្រុមហ៊ុនទីផ្សារដើម្បីជួយអ្នក ប្រសិនបើអ្នកធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនឯង សូមតាមដានការចំណាយរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ អ្នកអាចបោះទុនទៅលើទីផ្សារ facebook And google ហើយអ្នកនិងទទួលបាននៅអតិថិជនជាច្រើនត្រលប់មកវិញ។

គន្លឹះសំខាន់៖ រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់នឹងមានការចំណាយពេលចាប់ផ្តើម ប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកគួរតែពិនិត្យមើលការចំណាយសម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ លើទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសំរាប់អាជីវកម្មអ្នក។

 

 

វិធីគណនាការចំណាយដំបូងៗរបស់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម

ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម គន្លឹះមួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មដំបូង គឺការរៀបចំនិងថវិការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ស្វែងយល់ពីការចំណាយរបស់អ្នកនិងវិធីដែលអ្នកនឹងគ្រប់គ្រងពួកគេជួយឲ្យអ្នក ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយជោគជ័យនិងបន្តរកប្រាក់ចំណេញនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់បើកទ្វារចាប់ផ្ដើម។ ដោយគណនាថ្លៃដើមនៃការចាប់ផ្តើមរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែធ្វើវា។

  • ប៉ាន់ស្មានប្រាក់ចំណេញនាពេលអនាគត
  • អនុវត្តការវិភាគសូម្បីតែពេលសម្រាក
  • ប្រាក់កម្ចីមានសុវត្ថិភាព (ប្រើប្រាស់បំណុលគ្មានហានិ្នភ័យ)
  • ទាក់ទាញវិនិយោគិន
  • សន្សំប្រាក់តាមរយៈការកាត់បន្ថយពន្ធ


មតិ​យោបល់
អត្ថបទ​ថ្មី​បំផុត
ទំនាក់​ទំនង

1 096 350 1308

2 016 793 889

jomnesofficial@gmail.com

ភ្នំពេញ, ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា

បណ្ដាញ​សង្គម
ចំនួន​អ្នក​ទស្សនា
ចំណេះ - JomNes